Terapeuci

Izabela Libold

 • Ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu
 • Twórczyni programu rehabilitacji wodnej dla dzieci we Wrocławiu w ramach Rządowego Programu Pilotażowego pt.: "Wczesna, Wielospecjalistyczna, Kompleksowa, Skoordynowana i Ciągła Pomoc Dziecku Zagrożonemu Niepełnosprawnością lub Niepełnosprawnemu oraz Jego Rodzinie 2005-2007”
 • Terapeuta WATSU® (Water Shiatsu)
 • Terapeuta Water Dance
 • Instruktor rehabilitacji w środowisku wodnym i nauczania pływania osób niepełnosprawnych wg. koncepcji Halliwick
 • Instruktor dyscypliny sportu w pływaniu
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej.

Pozostałe kształcenie specjalistyczne:

 • „Rehabilitacja Dzieci Ryzyka” (kurs specjalizacyjny w zakresie rehabilitacji medycznej zorganizowany przez Akademię Medyczną we Wrocławiu)
 • „Wybrane Zagadnienia z Diagnostyki Terapii Dzieci Ryzyka” (kurs doskonalący zorganizowany przez Akademię Medyczną we Wrocławiu)
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa w przedziale od 0 do 6 roku życia

 

Paulina Kmiecik

 • Ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu
 • Fizjoterapeuta
 • Wolontariuszka podczas zajęć rehabilitacji wodnej dla dzieci we Wrocławiu w ramach Rządowego Programu Pilotażowego pt.: "Wczesna, Wielospecjalistyczna, Kompleksowa, Skoordynowana i Ciągła Pomoc Dziecku Zagrożonemu Niepełnosprawnością lub Niepełnosprawnemu oraz Jego Rodzinie 2005-2007”
 • Instruktor rehabilitacji w środowisku wodnym i nauczania pływania osób niepełnosprawnych wg. koncepcji Halliwick
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej

Pozostałe kształcenie specjalistyczne:

 • PNF – Proprioceptywne Neuro-Mięśniowe Torowanie Ruchu
 • PNF – Proprioceptywne Neuro-Mięśniowe Torowanie Ruchu w Pediatrii
 • PNF – Proprioceptywne Neuro-Mięśniowe Torowanie Ruchu i Skoliozy
 • MDT – Diagnostyka i Terapia Mechaniczna metodą McKenziego.
 • Terapia Manualna MWM – Mobilizacja z Ruchem metodą Mulligana
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • Kinesiotaping
 • Udzielanie Pierwszej Pomocy
 • Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera – Band.
 • „Aktywna rehabilitacja dla osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego” (szkolenie zorganizowane przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji)
 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0 - 12 miesięcy
 • Analiza i terapia zaburzeń chodu

 

Rehabilitacja na sali:

Zapraszamy Państwa do naszego
ośrodka rehabilitacji dzieci i niemowląt w celu
zapoznania się z ofertą rehabilitacji na sali.

CENTRUM  REHABILITACJI  LIBOLD
ul. Sosnowa 23
51-361 Wilczyce / Wrocław

www.crlibold.pl

Kontakt:

IZABELA  LIBOLD
Tel.: (+48) 502-392-409

kontakt@terapiawodnalibold.pl
kontakt@crlibold.pl