Lokalizacja basenu

Zajęcia rehabilitacyjno - terapeutyczne w wodzie odbywają się na krytej pływalni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Chełmońskiego 43, 51-630 Wrocław

Rehabilitacja na sali:

Zapraszamy do naszego
ośrodka rehabilitacji dzieci i niemowląt w celu
zapoznania się z ofertą rehabilitacji na sali.

CENTRUM  REHABILITACJI  LIBOLD
ul. Sosnowa 23
51-361 Wilczyce koło m. Wrocław

www.crlibold.pl

Kontakt:

IZABELA  LIBOLD
Tel.: (+48) 502-392-409

kontakt@terapiawodnalibold.pl
kontakt@crlibold.pl