O nas

Terapia Wodna Libold została założona w 2008 roku, początkowo celu kontynuowania zajęć rehabilitacji wodnej dla dzieci, które stworzyłam w ramach Rządowego Programu Pilotażowego pt.: „Wczesna, Wielospecjalistyczna, Kompleksowa, Skoordynowana i Ciągła Pomoc Dziecku Zagrożonemu Niepełnosprawnością lub Niepełnosprawnemu oraz Jego Rodzinie” w latach 2005 – 2007. W tym okresie z zajęć tych skorzystało ponad 500 dzieci z różnymi dysfunkcjami. Zyskały one akceptację i uznanie lekarzy oraz opiekunów dzieci ze względu na obserwowane przez nich efekty terapeutyczne.

Po zakończeniu trwania w/w programu, z początkiem 2008 roku, podjęliśmy próbę kontynuacji tej formy rehabilitacji w celu umożliwienia dotychczas korzystającym dzieciom dalszego uczestnictwa w zajęciach oraz zainteresowanie tą formą terapii osób poszukujących innych, alternatywnych w stosunku do powszechnie praktykowanych na rynku technik pracy terapeutycznej.

Z początkiem 2013 roku poszerzaliśmy działalność o komplementarną ofertę zajęć rehabilitacyjno – terapeutycznych na sali. Efektem tej pracy jest niespotykany na naszym rynku wymiar terapii salowej, uwzględniający przede wszystkim potrzeby dzieci jak również gwarantujący opiekunom komfortowe warunku pobytu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszego obiektu w celu osobistego obejrzenia oferowanych warunków oraz zapoznania się z naszą propozycją rehabilitacji na sali.

Obecnie, bazując na posiadanej wiedzy rynku rehabilitacji dzieci w Polsce, z całą odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że jesteśmy największym podmiotem w kraju, udzielającym specjalistycznych, indywidualnych świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii wodnej dzieci. Z naszych świadczeń w zakresie rehabilitacji w wodzie dotychczas skorzystało ponad 900 dzieci z kraju i zagranicy. Przeprowadziliśmy ponad 30 tys. godzin indywidualnych zajęć terapeutycznych.

I. A. Libold

Rehabilitacja na sali:

Zapraszamy serdecznie do naszego
centrum rehabilitacji dzieci i niemowląt w celu
zapoznania się z ofertą rehabilitacji na sali.

CENTRUM  REHABILITACJI  LIBOLD
ul. Sosnowa 23
51-361 Wilczyce koło m. Wrocław

Kontakt:

IZABELA  LIBOLD
tel.: (+48) 502-392-409


e-mail: kontakt@crlibold.pl
www.crlibold.pl
facebook