Rehabilitacja dzieci i niemowląt we Wrocławiu

Naszą działalnością jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci oraz niemowląt zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Zajęcia rehabilitacji prowadzone są w wodzie oraz na sali.

Zajęcia rehabilitacji w wodzie odbywają się w krytym basenie z ciepłą wodą. Prowadzone są w formie indywidualnych zajęć terapety z dzieckiem. W połączeniu z oddziaływaniem na ciało właściwości fizycznych wody uzyskujemy nowe możliwości terapii, często niemożliwe do osiągnięcia podczas tradycyjnych ćwiczeń ruchowych na sali. Do udziału w zajęciach nie jest wymagana umiejętność pływania, ponieważ efektem pochodnym terapii jest nabycie przez dziecko umiejętności bezpiecznego poruszania się w wodzie.

Zajęcia rehabilitacji na sali odbywają się w naszym centrum rehabilitacji zlokalizowanym w Wilczyce koło Wrocławia. Dysponowane zaplecze lokalowo-sprzętowe niczym nie przypomina otoczenia charakterystycznego dla przychodni, poradni czy ośrodków rehabilitacyjnych. Zapewnia ono dziecku komfortowe warunki pobytu oraz domową atmosferę. Znacząco motywuje to dziecko do współpracy i bezpośrednio wpływa na możliwe do uzyskania efekty terapii. Jednocześnie podczas wizyty opiekunowie mają do swojej dyspozycji komfortowe warunki pobytu, odpoczynku czy pracy.

Oferowane świadczenia rehabilitacyjno - terapeutyczne w wodzie przeznaczone są dla dzieci:

 • przed terminem,
 • z zaburzeniami rozwoju funkcji psychomotorycznych,
 • z wadami ośrodkowego układu nerwowego,
 • z chorobami genetycznymi,
 • z chorobami układu sercowo – naczyniowego,
 • z chorobami endykronologicznymi,
 • z chorobami układu kostno – stawowego,
 • ze schorzeniami metabolicznymi,
 • z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej,
 • z wadami postawy.

Przeciwskazania do udziału w rehabilitacji wodzie to:

 • choroby skórne,
 • nie zagojone rany.

Rehabilitacja na sali:

Zapraszamy serdecznie do naszego
centrum rehabilitacji dzieci i niemowląt w celu
zapoznania się z ofertą rehabilitacji na sali.

CENTRUM  REHABILITACJI  LIBOLD
ul. Sosnowa 23
51-361 Wilczyce koło m. Wrocław

Kontakt:

IZABELA  LIBOLD
tel.: (+48) 502-392-409


e-mail: kontakt@crlibold.pl
www.crlibold.pl
facebook