Przeznaczenie terapii

Zajęcia rehabilitacyjno – terapeutyczne w wodzie przeznaczone są między innymi dla dzieci:

 • urodzonych przedwcześnie,
   
 • z zaburzeniami rozwoju funkcji psychomotorycznych,
   
 • z wadami ośrodkowego układu nerwowego,
   
 • z chorobami genetycznymi,
   
 • z chorobami układu sercowo – naczyniowego,
   
 • z chorobami endykronologicznymi,
   
 • z chorobami układu kostno – stawowego,
   
 • ze schorzeniami metabolicznymi,
   
 • z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej,
   
 • z wadami postawy.
   

PRZECIWWSKAZANIA DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH W WODZIE:

 • choroby uszu,
   
 • niewyrównane wady serca,
   
 • nie wyleczone urazy i problemy ortopedyczne,
   
 • choroby skórne,
   
 • nie zagojone rany.

Rehabilitacja na sali

Zapraszamy do wizyty w naszym
CENTRUM REHABILITACJI DZIECI I NIEMOWLĄT
w celu osobistego zapoznania się z naszą
propozycją zajęć rehabilitacyjnych na sali.

ul. Sosnowa 23
51-361 Wilczyce / Wrocław
www.crlibold.pl
 

Kontakt

IZABELA LIBOLD
Tel.: (+48) 502-392-409

kontakt@terapiawodnalibold.pl
kontakt@crlibold.pl